Algemene Verkoopvoorwaarden 

1. Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden 

 • 1.1 Alle bestellingen via TROAST, Hovenierstraat 9940 Evergem met BTW BE 0635.569.833 worden geregeld door deze Algemene Verkoopwaarden, die van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Wanneer u een bestelling plaatst, erkent u zonder voorbehoud deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben. 
 • 1.2 U aanvaardt bovendien onderworpen te zijn aan onze gebruiksvoorwaarden. TROAST raadt u aan deze aandachtig te lezen voor u gebruik maakt van de services. 
 • 1.3 TROAST behoudt zich het recht voor deze algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te veranderen door een nieuwe, gedateerde versie op de website te publiceren. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door TROAST van de nieuwe versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden houdt ook de acceptatie in van deze laatste versie. 
 • 1.4 Alle betwistingen moeten worden neergelegd bij de handelsrechtbank in het arrondissement Gent. 

2. Bestellingen 

 • 2.1 Wanneer u een bestelling plaatst bij TROAST verbindt u zich ertoe de producten te kopen die u hebt geselecteerd, conform deze Algemene Verkoopvoorwaarden.  
 • 2.2 TROAST behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling te weigeren, in het bijzonder in het geval van onbetaalde facturen en insolvabiliteit. 
 • 2.3 De gegevens die door TROAST worden geregistreerd, vormen een onweerlegbaar bewijs van de bestelling en de volledige transactie. De gegevens die worden geregistreerd door het betalingssysteem vormen een onweerlegbaar bewijs van de financiële transacties. 

3. Prijzen 

 • 3.1 De prijzen die u verschuldigd bent voor de artikelen die u hebt besteld, zijn de prijzen die op deze bestelbon vermeld staan op de dag van levering, exclusief btw, maar zonder leveringskosten. 
 • 3.2 Voor iedere bestelling buiten een straal van 20km is er een leveringskost van 0,34 euro/km. 
 • 3.3 TROAST behoudt zich het recht voor de prijzen en de leveringskosten te allen tijde te veranderen en een contract met formulerings-, druk- of rekenfouten nietig te verklaren. 
 • 3.4 Alle prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. Indien, bijvoorbeeld door wisselkoersveranderingen, wijziging van voorschriften van de overheid, belastingen en/of heffingen en/of servicetarieven, verhoging van grondstofprijzen of andere oorzaken, de kostprijs nadien verhoging ondergaat, is TROAST gerechtigd ook de overeengekomen prijzen die overeenkomstig te verhogen. De Klant is gehouden de aldus verhoogde prijs te voldoen. 

4. Levering 

 • 4.1 Leveringen vinden enkel plaats in België. 
 • 4.2 TROAST doet al het mogelijke om te zorgen voor een levering binnen de drie à zeven werkdagen die volgen op de ontvangst van de bestelling. Dit gebeurt tussen 8.00u en 17.00u. 
 • 4.3 Levering van producten en diensten worden vastgelegd in onderling overleg tussen TROAST en de klant. 

5. Artikelen controleren 

 • 5.1 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het aantal en de goede staat van de artikelen bij levering te controleren.

6.Betalingen: 

 • 6.1 1x/maand ontvangt u een factuur met de alle bankgegevens van de firma TROAST. 
 • 6.2 betaaltermijnen zijn vastgelegd volgens contractuele normen. 
 • 6.3 Bij niet-betaling op de vervaldag dient de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 20% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro, alsmede, en tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijlintresten aan 1% per begonnen maand. Bovendien worden advocatenkosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, in rekening gebracht ten laste van de koper en worden alle niet-vervallen facturen opeisbaar. 

Privacybeleid

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://troast.be.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Analytics

Met wie we jouw gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw gegevens beschermen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we gegevens ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie